Reageer I Comments

Reacties natuurlijk welkom, maar om spam te vermijden moet de reactie goedgekeurd worden … en wanneer dat gebeurt hangt af van de WiFi onderweg!

Comments welcome of course, but to avoid spam comment needs to be approved … but that depends on the WifI on the road!

2 thoughts on “Reageer I Comments

  1. Dag vader en dochter, wat een genot als elke dag zo afwisselend is. Toch iets anders dan naar Frankrijk op en neer! Het prikkelt de nieuwsgierigheid naar meer. Ik mis Yeva nog op de foto’s!

Leave a Reply